Dom Księdza Seniora Kiełpin pod Warszawą

Rok 2010. Chociaż cegła i budownictwo ceglane od wieków nieodłącznie kojarzy się z architekturą sakralną lub obiektami użyteczności publicznej, da się również wykorzystać do tworzenia obiektów nieco „bardziej przyziemnych”. Tak jest i tym razem, chociaż ciężko powiedzieć, czy Dom Kapłana Seniora w Kiełpinie jest bardziej budowlą świecką czy sakralną. Tak czy inaczej udało się ciekawie połączyć bardzo nowoczesne, choć surowo kubistyczne bryły z tradycyjną ceglaną elewacją. Znawcy tematyki budowlanej z pewnością zwrócą uwagę na pewne nawiązania form architektonicznych kompleksu domu Księdza Seniora do najlepszych wzorców i najsłynniejszych nazwisk czołowych twórców. W połączeniu intensywnego koloru elewacji z białymi horyzontalnymi pasami i grafitową krawędzią dachu widać silne nawiązania do projektu „Robbie House” autorstwa Franka Lloyda Wrighta.

To, co uda się stworzyć projektantowi, musi niestety jeszcze wykonać rzemieślnik, murarz czy cieśla. Zasada jest prosta: jeżeli coś da się zaprojektować, to musi się to dać zbudować. Prosta tynkowana elewacja potrafi skryć i zamaskować wiele błędów projektowych czy wykonawczych. Niestety elewacje wykonane z powtarzalnego ceglanego modułu zawsze stanowią przed wykonawcą duże wyzwanie. Trzeba przestrzegać założonego w projekcie rytmu elewacji, trzeba zadbać o narożniki, zakończenia i dylatacje łagodzące naprężenia działające na licującą elewacje ceglaną okładzinę. Są to główne przyczyny, dla których trójwarstwowe mury i ceglane elewacje są tak drogie w wykonawstwie.

Comments are closed.